Европейска винена лоза (Vitis Vinifera)

Европейската винена лоза (Vitis vinifera) е богата на вещества, които отговарят за поддържане еластичността и тонуса на стените на вените, нормализират проницаемостта на капилярите и предотвратяват чупливостта им. Европейската винена лоза стабилизира колагена, възпрепятства застоя на кръв в краката и възникването на тежест и болки в тях.

Продукти съдържащи Европейска винена лоза (Vitis Vinifera)